031 - 32660869
میزبانی وب میزبانی وب میزبانی وب

ثبت دامنه

دامنه را میتوان به عنوان شناسه و آدرس شما در اینترنت نام برد. اولین گام در ورود به دنیای اینترنت ثبت یک دامنه می باشد. هم اکنون دامنه خود را ثبت کنید

COM. IR. NET. ORG. INFO.
پنل اختصاصی ok ok ok ok ok
ثبت آنلاین ok ok ok ok ok
قابلیت انتقال ok ok ok ok ok
دوره خرید یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال
هزینه ثبت 35.000 4.000 34.500 38.500 32.000
هزینه تمدید 32.500 3.500 32.500 32.500 30.000
سفارش آنلاین ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود

ASIA. BIZ. IN. CO. TV.
پنل اختصاصی ok ok ok ok ok
ثبت آنلاین ok ok ok ok ok
قابلیت انتقال ok ok ok ok ok
دوره خرید یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال
هزینه ثبت 45.000 41.000 32.000 95.000 110.000
هزینه تمدید 45.000 41.000 31.000 95.000 110.000
سفارش آنلاین ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود ناموجود

تمامی سرویس ها پس از واریز وجه به صورت آنی و آنلاین فعال می گردد

هزینه ثبت دامنه 5 ساله برای دامنه های ملی (IR) نقطه ای آر 15000 تومان می باشد